Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 21-01-2021

Aluminium

betekenis & definitie

met het scheikundig symbool Al en het atoomgewicht 27, is een in de natuur zeer veel voorkomend element, dat echter steeds in verbindingen voorkomt. Vele mineralen en klei zijn verbindingen, waarin a. voorkomt.

Hieruit kan het door electrolyse van de gesmolten massa in zuivere toestand als een glanzend en licht metaal verkregen worden, met een s.g. van 2,70, smp. 660 cC. Het wordt in vele metaallegeringen toegepast. Zijn gering s.g. is waardevol voor metaalconstructies, die licht moeten zijn, b.v. vliegtuigen. In zuivere toestand is het een sterk metaal. Van a. is niet bekend of het noodzakelijk is voor de plantengroei. Voor de groei van citrus-soorten schijnt het wel van belang te zijn, tenminste opbrengst verhogend te kunnen werken. Wel is bekend dat Al in hogere concentraties giftig is voor de plant. Een van de redenen, die een grond met lage pH voor de plantengroei ongeschikt maken, vinden we in het hoge Al-gehalte van deze gronden. Het adsorptiecomplex wordt dan door de H-ionen aangetast, waarbij Al in oplossing komt en blijft.