Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 21-01-2021

Accijns

betekenis & definitie

is een belasting op voor gebruik bestemde goederen. Deze belasting moet door de producent betaald worden.

Daar het de bedoeling is, dat de a. gedragen zal worden door de consumenten, wordt van met a. belaste goederen, welke worden geëxporteerd, de a. niet geheven, of wel gerestitueerd. Wij kennen a. op suiker, gedistilleerd, zout, bier en tabak.