Within-subjects design betekenis & definitie

Een within-subjects design is een onderzoeksontwerp waarbij men tijdens het gehele onderzoek de gegevens van dezelfde groep mensen achterhaalt. Within-subjects designs worden veelal gebruikt in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Bij een within-subjects design worden meerdere condities opgelegd aan de participanten of respondenten. Een within-subjects design kan hiermee worden gebruikt om te achterhalen welke effecten over tijd kunnen worden gevonden.

Stel dat men wilt onderzoeken in hoeverre mensen worden beïnvloed door de media in hun politieke voorkeur. Een within-subjects design zou dan bijvoorbeeld een groep mensen die representatief is voor de populatie, op een bepaald tijdstip (T1) hun politieke voorkeur laten uitspreken. Ten tijde van T1 blijkt dat de meeste personen zeer gematigd zijn, iedereen zit rondom het politieke midden. Na T1 wordt de groep voor zes maanden veelvuldig blootgesteld aan politiek gerelateerde berichtgevingen in de media. Zes maanden na T1 meet men nogmaals de politieke voorkeur van dezelfde groep mensen. Uit de meting op T2 blijkt bijvoorbeeld dat veel mensen met hun politieke voorkeur naar rechts zijn opgeschoven. Tijdens de periode die er tussen T1 en T2 zit is de politieke voorkeur dus wat veranderd.

Hoewel het in bovenstaand voorbeeld niet is te zeggen of het daadwerkelijk het mediagedrag is dat de politieke voorkeur beïnvloedt, is het idee achter een within-subjects design dat alle respondenten aan dezelfde factoren worden blootgesteld. Het voordeel van een within-subjects design is dan ook dat individuele verschillen tussen respondenten geen of nauwelijks invloed hebben op het verband dat men wilt onderzoeken. Een belangrijk nadeel zijn zogenaamde ‘carry-over effects’. Dit houdt in dat bepaalde condities elkaar, en daarmee ook de resultaten van het experiment, kunnen beïnvloeden.