Between-subjects design betekenis & definitie

Een between-subjects design, ook wel between-group design, is een experiment waarbij men kijkt naar de invloed van verschillende factoren op twee of meerdere groepen. Een between-subjects design wordt vaak gebruikt binnen het sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

In bepaalde (wetenschappelijke) vakgebieden doet men experimenten waarbij men wilt onderzoeken welke factor het meest gewenste effect ten gevolg heeft.

Stel dat men wilt achterhalen of bepaalde kwalen kunnen worden verholpen met psychiatrische hulp in plaats van medicijnen. Men heeft namelijk verschillende ideeën over wat nu de beste manier is om de patiënten te behandelen. Om te achterhalen of psychiatrische hulp ook werkt, besluit men om een experiment uit te voeren. Hierbij kiest men voor een experiment met een between-subjects design. De totale groep patiënten wordt verdeeld in twee nieuwe groepen. Een van deze groepen krijgt de oude medicijnen, terwijl de andere groep juist wordt behandeld met psychiatrische hulp. Men kijkt dus naar het effect van verschillende factoren, medicijnen versus psychiatrische hulp, op twee groepen.

Bij een between-subjects design is het gebruikelijk om een zogenaamde controlegroep te hebben. Dit is de groep die niet of op de oude manier wordt behandeld. In bovenstaand voorbeeld bestaat de controlegroep uit de mensen die tijdens het experiment de oude medicijnen krijgen. Het voordeel van een between-subjects design is dat men adequaat kan achterhalen wat de precieze invloed is van een bepaalde factor. In andere woorden, de scores van de patiënten worden niet of nauwelijks beïnvloed door andere factoren. Een methodologisch nadeel van een between-subjects design is dat men geen rekening houdt met eventuele individuele verschillen; de ene groep patiënten is misschien bij voorbaat al gezonder dan de andere.