Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

WIA-uitkering

betekenis & definitie

Een WIA-uitkering is de uitkering die iemand bij arbeidsongeschiktheid krijgt op basis van de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

Voor de uitkering zijn er twee mogelijkheden:
1. Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): iemand is volledig arbeidsongeschikt met een loonverlies van minimaal 80%. Verder is kans op herstel gering.
2. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA):
- Iemand is gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard met een loonverlies van 35% tot 80%.
- Iemand is volledig arbeidsongeschikt met een loonverlies vanaf 80%. Uw kans op herstel is groot.
De nieuwe WIA is van toepassing voor werknemers die vanaf 1 januari 2004 ziek zijn geworden.