Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

WGA-vervolguitkering

betekenis & definitie

WGA-vervolguitkering is een uitkering voor als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Diegene heeft recht op een WGA-vervolguitkering als vervolguitkering op een loongerelateerde WGA-uitkering als diegene onvoldoende werkt, dus minder dan 50% van zijn of haar resterende verdiencapaciteit benut. De uitkering is een percentage van het wettelijk minimumloon of van het dagloon als dit minder is dan het wettelijk minimumloon.