Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Wft

betekenis & definitie

De Wft, Wet op het financieel toezicht, regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland, is begin januari 2007 ingevoerd en vervangt acht andere wetten.

Het gaat om de volgende wetten:
• Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
• Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
• Wet toezicht beleggingsinstellingen
• Wet toezicht kredietwezen 1992
• Wet melding zeggenschap
• Wet financiële dienstverlening
• Wet toezicht effectenverkeer 1995
• Wet van 6 december 1999 met daarin de bepalingen om kredietinstellingen en andere financiële instellingen te vrijwaren van aansprakelijkheid door maatregelen die samenhangen met sluiting van betalings- en effectenafwikkelingssystemen op 31 december 1999.