Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Waardeoverdracht

betekenis & definitie

Bij waardeoverdracht zet iemand zijn of haar opgebouwde pensioenrechten in een vorig dienstverband over naar een nieuwe pensioenregeling. Hiermee kan diegene een verlies aan pensioen voorkomen. Diegene heeft hier wettelijk recht op als hij of zij binnen zes maanden na opname in de nieuwe regeling een verzoek tot waardeoverdracht doet.