Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

VUT

betekenis & definitie

VUT is een afkorting van Vervroegde UitTreding. Met de VUT kunnen werknemers op vrijwillige basis eerder met pensioen dan de afgesproken datum.

De werknemerspremies voor de VUT zijn vanaf 1 januari 2006 niet meer aftrekbaar. De werkgeversbijdrage is belast. Uitzondering op deze regel zijn de betaalde premies voor de VUT-uitkeringen van werknemers die op 1 januari 2005 al 55 jaar of ouder zijn.