Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 09-12-2013

2013-12-09

Tracking error

betekenis & definitie

Tracking error is de maatstaf voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid. Het geeft de (theoretische) maximale afwijking aan van het rendement van de beleggingen ten opzichte van een benchmark.