Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Tijdsevenredig pensioen

betekenis & definitie

Het tijdsevenredig pensioen is het totale pensioen van de deelnemer minus de aanspraak voor de periode van de ontslagdatum tot aan de pensioendatum.