Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Sociale verzekeringen

betekenis & definitie

Sociale verzekeringen zijn verdeeld in: (1) Volksverzekeringen voor iedere Nederlandse burger. De algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene nabestaandenwet (Anw) zijn voorbeelden van volksverzekeringen. (2) Werknemersverzekeringen alléén voor werknemers, zoals de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).