Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Saldolijfrente

betekenis & definitie

Kenmerk van een saldolijfrente is dat de uitkeringen pas belast worden als de optelsom van de uitkeringen boven de som van de premies of de koopsom uitstijgt. Aftrekbare premies worden hierbij buiten beschouwing gelaten. Vanaf 1 januari 2001 geldt voor deze lijfrenten een ander belastingregime. Er is wel een overgangsregeling getroffen.