Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Risico partnerpensioen

betekenis & definitie

Het risico partnerpensioen is een risicoverzekering die uitkeert aan iemands partner als de persoon in kwestie komt te overlijden voor de pensioendatum. De nabestaande ontvangt dan een partnerpensioen.

Bij gebeurtenissen zoals ontslag of echtscheiding vervalt de aanspraak op partnerpensioen als dat op risicobasis is verzekerd. Op de pensioendatum is er geen partnerpensioen om in te ruilen. Wel mogelijk is om bij ontslag en bij pensionering een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een partnerpensioen.