Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Prepensioen

betekenis & definitie

Prepensioen is tijdelijk ouderdomspensioen dat voor de officiële pensioendatum wordt uitgekeerd. Het prepensioen verving de VUT-regeling. In het prepensioen liep de pensioenopbouw gewoon door. Prepensioen was een tijdelijke regeling die niet meer bestaat.