Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Overbruggingslijfrente

betekenis & definitie

De overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrente met als doel om de periode tot de pensioendatum te overbruggen.

Dit kan bijvoorbeeld omdat iemand (nog) geen pensioenuitkering of AOW ontvangt. Per 1 januari 2006 is de overbruggingslijfrente vervallen. Bestaande lijfrenten die gesloten zijn vóór 1 januari 2006 en polissen waarvan de premie fiscaal aan 2005 kan worden toegerekend, kunnen onder voorwaarden nog als overbruggingslijfrente worden gebruikt.