Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 13-12-2013

2013-12-13

Korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten

betekenis & definitie

Een korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten kan noodzakelijk zijn als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is en niet binnen een jaar weer in orde is.

De dekkingsgraad is een indicator van de vermogenspositie van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om aan de nominale verplichtingen te kunnen voldoen.