Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 09-12-2013

2013-12-09

Korte rente

betekenis & definitie

Korte rente is een geldmarktrente op vastrentende waarden met een looptijd tot een jaar.