Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Hooglaag-constructie

betekenis & definitie

Met de hoog/laag-constructie kan iemand kiezen voor een hogere pensioenuitkering aan het begin en daarna een lagere, of andersom.

Fiscaal gezien is een variatie tussen de hoogste en laagste uitkering mogelijk van maximaal 100:75. Laat iemand het pensioen eerder ingaan en gebruikt diegene het bedrag als AOW-overbrugging, dan hoeft er geen rekening met deze grens gehouden te worden.