Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 05-12-2013

2013-12-05

Groenvrijstelling

betekenis & definitie

Een groenvrijstelling is een fiscale vrijstelling waarvan in Nederland wonende particulieren gebruik kunnen maken als zij investeren in fondsen die minimaal 70% van hun vermogen beleggen in door de overheid goedgekeurde, milieuvriendelijke bedrijven en projecten.