Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 04-12-2013

2013-12-04

Floater

betekenis & definitie

Floater is een obligatie met een variabele rentecoupon, meestal gekoppeld aan een ander rentetarief, bijvoorbeeld dat van schatkistpapier. Het is aantrekkelijk voor beleggers wanneer zij een rentestijging verwachten.