Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Enhanced active

betekenis & definitie

Enhanced active is een beleggingsstijl die gekenmerkt wordt door actief beleggingsbeleid waarbij de vrijheid van portfoliomanagers afwijkende posities ten opzichte van onderliggende benchmarks in te nemen, wordt beperkt door een groot aantal restricties op alle niveaus binnen de portefeuille.

Door veelvuldig van de benchmark afwijkende posities in te nemen, die ieder afzonderlijk van relatief kleine omvang en invloed zijn, wordt het risico op sterk van de benchmark afwijkende returns gereduceerd.