Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Eigen vermogen

betekenis & definitie

Eigen vermogen is het aandelenkapitaal plus reserves van een onderneming.