Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Duration

betekenis & definitie

Duration is een maatstaf voor rentegevoeligheid van obligaties. Hoe langer de resterende looptijd, des te sterker obligatiekoersen reageren op een renteverandering en hoe hoger de duration. Vuistregel hierbij is: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration.