Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 22-10-2013

2013-10-22

Deep-discount bond

betekenis & definitie

Een deep-discount bond is een obligatie met een rente ver beneden de marktrente. Daarnaast is de uitgiftekoers beneden de nominale waarde.