Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Contraverzekering

betekenis & definitie

Door middel van een contraverzekering kan iemand bij overlijden een bedrag laten uitkeren aan de nabestaanden. Hiermee wordt voorkomen dat er kapitaalverlies ontstaat doordat en minder lijfrentetermijnen zijn uitgekeerd dan er in het verleden aan koopsom is voldaan. Een contraverzekering is een lineair dalende risicoverzekering gelijk aan de gestorte koopsom voor de direct ingaande lijfrente.