Buyers market wat is de betekenis & definitie

Op een buyers market (buyer's market) is het aanbod groter is dan de vraag. In deze kopersmarkt hebben kopers grote invloed op de prijzen.