Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 18-10-2013

2013-10-18

Boekjaar

betekenis & definitie

Het boekjaar is de periode waarover verslag wordt uitgebracht in het (fiscaal) jaarverslag en de verlies- en winstrekening.