Betaalbaarstelling wat is de betekenis & definitie

Een betaalbaarstelling is het aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot.