Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 06-10-2013

2013-10-06

Attribute-analyse

betekenis & definitie

De attribute-analyse geeft aan in welke mate bepaalde factoren hebben bijgedragen aan de excesperformance van een portefeuille of fonds ten opzichte van een benchmark. Deze factoren zijn bijvoorbeeld het allocatie-, selectie- en interactie-effect.