Agio wat is de betekenis & definitie

Agio is een positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij uitgifte van een aandeel of obligatie.