Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 06-10-2013

2013-10-06

Agio

betekenis & definitie

Agio is een positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde bij uitgifte van een aandeel of obligatie.