Afkoop wat is de definitie & betekenis

Bij afkoop wordt het pensioen in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks. Het is wettelijk bijna altijd verboden.

Er mag alleen worden afgekocht als: het pensioen waarop iemand na beëindiging recht heeft gehouden klein is. Voor 2010 gold hiervoor bijvoorbeeld een bedrag van € 416. De pensioenuitvoerder kan dit pensioen twee jaar na de beëindiging afkopen; het partnerpensioen bij ingang klein is; het bijzonder partnerpensioen waarop iemand na scheiding recht heeft gehouden klein is; het pensioen fiscaal bovenmatig is.

Meer weten?

Wil je meer weten over Afkoop? Neem dan via onderstaande button contact op met Aegon.

Neem contact op