Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Afkoop

betekenis & definitie

Bij afkoop wordt het pensioen in één keer uitgekeerd in plaats van maandelijks. Het is wettelijk bijna altijd verboden.

Er mag alleen worden afgekocht als: het pensioen waarop iemand na beëindiging recht heeft gehouden klein is. Voor 2010 gold hiervoor bijvoorbeeld een bedrag van € 416. De pensioenuitvoerder kan dit pensioen twee jaar na de beëindiging afkopen; het partnerpensioen bij ingang klein is; het bijzonder partnerpensioen waarop iemand na scheiding recht heeft gehouden klein is; het pensioen fiscaal bovenmatig is.