Aegon

Premium schrijver bij Ensie

Gepubliceerd op 10-12-2013

2013-12-10

Actuariele korting

betekenis & definitie

Een actuariële korting van het pensioen vindt plaats als iemand het pensioen eerder in laat gaan dan de officiële ingangsdatum. Het pensioen wordt dan, rekening houdend met rente en sterftekansen, verlaagd.