Adriaan Wagenaar

Professional Speaker, Coach, Writer, Concept Devel

Gepubliceerd op 06-12-2019

2019-12-06

Doorbraakexpert

betekenis & definitie

Een doorbraakexpert is een onafhankelijke deskundige die mensen en organisaties leert hoe zij remmende gewoonten, processen en overtuigingen kunnen doorbreken om hun doelen te realiseren.

Vanuit de medische wetenschap en de psychologie gebruiken artsen, verpleegkundigen, psychiaters en verzorgers de expertise over patronen doorbreken vooral voor het behandelen van verslavingen en het doorbreken van ongezonde gedragspatronen. In de zakenwereld koppelt men het begrip doorbraken aan leiderschap, innovatie, creativiteit, cultuurverandering en persoonlijke groei. Daar ligt het werkveld van de doorbraakexpert. Doorbraken kunnen leiden tot een nieuwe groeifase van organisaties, tot nieuwe markten, inzichten, werk- en samenwerkingsvormen, producten en diensten.

Het onderkennen van remmende gewoonten, processen en overtuigingen in werksituaties is vaak lastig voor mensen in werksituaties. Het is een blinde vlek. Men denkt het goede te doen, maar wat als het goede niet langer werkt? Dat is de reden dat men in die situatie een doorbraakexpert inschakelt die managers en teams helpt bij het bewust worden van beperkende overtuigingen en processen. Daarnaast kan een doorbraakexpert projecten begeleiden die doorbraken tot stand moeten brengen.

We vinden de expertise van een doorbraakexpert terug in functies als business innovator, organisatie-adviseur, trainer en coach op het gebied van innovatie, cultuurverandering,creativiteit en persoonlijke groei.