Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Winst voor belastingen

betekenis & definitie

De winst voor belastingen is het resultaat dat een onderneming daadwerkelijk geboekt heeft met de bedrijfsvoering. In de winst voor belastingen zijn alle kosten en opbrengsten die een onderneming gemaakt heeft meegenomen, exclusief de belastingen die de onderneming moet betalen. Het verschilt per ondernemingsvorm welke belastingen betaald moet worden.

De winst voor belastingen geeft het presteren van een onderneming goed weer, omdat alle kosten en opbrengsten in dit bedrag verwerkt zijn. Omdat de belastingen die een onderneming moet betalen niet veel zeggen over de financiële prestaties van een onderneming, is de winst voor belastingen een betere indicator van het presteren van een onderneming dan de winst na belastingen.

De winst voor belastingen komt tot stand door het berekenen van een aantal winstposten. Eerst wordt de brutowinst berekend door de opbrengst uit verkoop te verminderen met de productiekosten. Vervolgens wordt de bedrijfskasstroom berekend door van de brutowinst de operationele kosten af te trekken. Operationele kosten zijn kosten voor personeel en eventuele verkoopkosten. Bij dit bedrag worden de operationele opbrengsten opgeteld. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit licenties.

Van de bedrijfskasstroom worden de afschrijvingen op kapitaalgoederen, leningen en overige zaken afgetrokken. Het overgebleven bedrag is het bedrijfsresultaat. Door het bedrijfsresultaat te verminderen met het financieel resultaat (kosten van rente, opbrengsten van beleggingen) wordt de winst voor belastingen berekend.

Welke belasting een onderneming moet betalen hangt van de rechtsvorm af. Een zelfstandig ondernemer of VOF betaalt over de winst voor belasting inkomstenbelasting. Wanneer een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft wordt er geen inkomstenbelasting, maar vennootschapsbelasting betaalt.