Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Werkkapitaal

betekenis & definitie

Werkkapitaal is binnen de bedrijfsvoering en accounting de financiële gezondheid van een onderneming op korte termijn. Het werkkapitaal is een indicator voor de mogelijkheid van een onderneming om op korte termijn alle kortlopende schulden af te lossen.

Het werkkapitaal van een onderneming geeft weer in hoeverre een onderneming financieel gezond is. Het is met name voor investeerders een maatstaf die de doorslag kan geven voor het doen van een investering of niet. Werkkapitaal kan kort gezegd worden omschreven als de manier waarop een onderneming kortlopende schulden kan aflossen. Hierbij wordt gekeken naar vlottende activa en vlottende passiva. Onder vlottende activa worden alle middelen gezien die binnen één jaar kunnen worden omgezet in geld. Onder vlottende passiva worden alle schulden en rekeningen gezien die binnen één jaar moeten worden afgelost. Vaste activa of langlopende leningen worden dus niet meegenomen bij het berekenen van het werkkapitaal.

Stel dat een onderneming activa heeft ter waarde van 200.000 euro die binnen één jaar kunnen worden omgezet in geld. De onderneming heeft tevens een totaal van kortlopende leningen van 150.000. Het werkkapitaal is in dat geval 50.000 euro. In principe is een werkkapitaal van 50.000 euro een goede situatie voor een onderneming. Afhankelijk van de grootte van de onderneming of de doelen die het heeft gesteld, kan men echter bepalen dat het werkkapitaal boven een bepaald bedrag moet uitkomen.