Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Weerstandsvermogen

betekenis & definitie

Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie eventuele calamiteiten financieel op kan vangen. Door een weerstandsvermogen te hanteren voorkomt een organisatie dat het meteen in financiële problemen komt bij een calamiteit. Het weerstandsvermogen wordt bepaalt door de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het hanteren van een weerstandsvermogen valt onder het risicomanagement van een onderneming. Om dit vermogen te berekenen moet de organisatie een risicoprofiel opstellen. Hieruit wordt duidelijk waar de bedreigingen voor een organisatie liggen en welke stappen er genomen kunnen worden om die risico’s te beperken.

De beschikbare weerstandscapaciteit is dat deel van het eigen vermogen dat beschikbaar is om eventuele risico’s financieel op te kunnen vangen. Dit bedrag moet in verhouding zijn met de benodigde weerstandscapaciteit. Dit laatste bedrag komt voort uit het risicoprofiel van een onderneming. De benodigde weerstandscapaciteit geeft aan hoeveel vermogen een onderneming beschikbaar moet hebben om calamiteiten financieel aan te kunnen.

Door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen berekend worden. Dit is een ratio die aangeeft hoe sterk een organisatie berekent is op financiële klappen bij een calamiteit. Hieronder staat aangegeven welke betekenis de ratio van het weerstandsvermogen heeft:

Waarderingscijfer Ratio Betekenis
A >2 Uitstekend
B 1,4 - 2 Ruim voldoende
C 1 - 1,4 Voldoende
D 0,8 - 1 Matig
E 0,6 - 0,8 Onvoldoende
F < 0,6 Ruim onvoldoende

Uit het bovenstaande schema kan worden opgemaakt dat een hoog weerstandsvermogen uitstekend is. Echter, een te hoog weerstandsvermogen houdt in dat de organisatie een groot deel van het eigen vermogen vrij beschikbaar heeft. Dit kan de bedrijfsvoering beïnvloeden, omdat er dan niet genoeg geïnvesteerd wordt in de organisatie. Een te laag weerstandsvermogen betekent dat bij een calamiteit de organisatie snel in financiële problemen terecht kan komen.