Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vrije kasstroom

betekenis & definitie

De vrije kasstroom is het vermogen dat een onderneming in kan zetten om nieuwe investeringen te doen. De vrije kasstroom wordt bepaalt door het saldo van de nettowinst uit operationele activiteiten na belastingen en de afschrijvingen, minus de investeringen in vaste en vlottende activa.

De vrije kasstroom laat zien welk bedrag een onderneming ‘over’ heeft nadat de noodzakelijke investeringen voor de continuïteit van de onderneming gedaan zijn. Hierdoor is de vrije kasstroom een goede indicatie voor het presteren van een onderneming. Om deze redenen gebruiken beleggers de vrije kasstroom om te beoordelen of het interessant is om in een onderneming te investeren.

Vaak wordt gedacht dat de totale winst van een onderneming een goede indicatie voor het presteren van een bedrijf is. Dit is echter niet helemaal het geval. De winst van een onderneming kan namelijk ook in vaste activa zitten, zoals bedrijfspanden. Deze winst kan echter niet gebruikt worden om nieuwe investeringen te doen of om te voldoen aan financiële verplichtingen. Omdat de vrije kasstroom aangeeft hoe groot het vermogen is dat vrij beschikbaar is voor nieuwe investeringen is dit een betere indicatie van het presteren van een onderneming.