Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Voorzichtigheidsbeginsel

betekenis & definitie

Het voorzichtigheidsbeginsel is een van de principes die een accountant hanteert bij het controleren van een financieel rapport, zoals een jaarrekening. Het voorzichtigheidsbeginsel is een van de accounting principes.

Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat men bij de accounting winsten pas worden geboekt als men voldoende zeker weet dat deze ook daadwerkelijk zullen worden behaald en dat verliezen worden meegerekend zodra de kans hierop wordt geconstateerd. Het voorzichtigheidsbeginsel zorgt er hiermee dus voor dat men zich als onderneming niet rijker rekent dan het is. Binnen de accounting principes wordt het voorzichtigheidsbeginsel veelal gezien als het basisprincipe, oftewel het eerste principe waaraan financiële rapporten sowieso moeten voldoen.

De kern van het voorzichtigheidsbeginsel is dus de verschillende behandeling van winsten en verliezen. Indien men binnen de accounting niet conform het voorzichtigheidsbeginsel werkt, kan dit ertoe leiden dat men bepaalde winsten, waarvan men had gerekend dat ze zouden binnenkomen, niet meer krijgen. Daarnaast schat men eventuele verliezen niet ernstig genoeg in. Beide ontwikkelingen kunnen van grote invloed zijn op de bedrijfsvoering, het voorzichtigheidsbeginsel wordt gehanteerd om deze situaties te voorkomen.

Hoewel het voorzichtigheidsbeginsel ertoe dient om de kwaliteit van de opgaaf van financiële gegevens te waarborgen, kan het ook worden gebruikt om deze gegevens te manipuleren. Onder het voorzichtigheidsbeginsel kan een onderneming de winst pessimistischer laten voorstellen dan deze daadwerkelijk is, wat wordt gezien als een vorm van winststuring.