Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Vermogensmarkt

betekenis & definitie

De vermogensmarkt is de markt waarop vermogenstitels, zoals obligaties en aandelen, verhandeld worden. De vermogensmarkt kan worden ingedeeld in de geldmarkt en de kapitaalmarkt.

De geldmarkt is het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van één dag tot 1-2 jaar. Net als op iedere andere markt vindt ook op de geldmarkt prijsvorming plaats. Dit wordt de korte rente genoemd.

Op de geldmarkt opereren institutionele beleggers, de overheid en grote bedrijven. De handel die op de geldmarkt plaatsvindt gaat altijd over de korte termijn. De leningen lopen van één dag tot maximaal één of twee jaar.

De geldmarkt heeft drie functies:
-Het vereffenen van overschotten en tekorten (overschotten van de ene partij kunnen door de andere partij geleend en ingezet worden).
-Tijdelijke financieringsbron van de staat.
-Vormt het aangrijpingspunt voor de stabiliteit van een valuta.

De kapitaalmarkt is de markt waarop vermogenstitels worden verhandeld met een onbepaalde looptijd, of een looptijd van circa twee jaar. Net als op de geldmarkt worden op de kapitaalmarkt aandelen en obligaties verhandeld. Het gros van de vermogenstitels die verhandeld worden op de kapitaalmarkt zijn echter effecten, ondanks dat de daarvoor kenmerkende eenvoudige verhandelbaarheid soms duidelijk minder is.

De kapitaalmarkt kan onderverdeeld worden in de primaire markt en de secundaire markt. Op de primaire markt vinden emissies plaats, terwijl op de secundaire markt reed bestaande vermogenstitels worden verhandeld. Ook de aandelenmarkt is een onderdeel van de kapitaalmarkt.