Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vermogenskostenvoet

betekenis & definitie

De vermogenskostenvoet is het gemiddelde rentepercentage dat een onderneming moet betalen wanneer zij eigen en vreemd vermogen wil aantrekken. De vermogenskostenvoet geeft dus de prijs weer van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen. De vermogenskostenvoet geeft aan hoeveel winst de onderneming moet behalen om meer waarde te creëren.

Het eigen vermogen van een onderneming is het vermogen dat is ingebracht door de eigenaren van de onderneming. Bij een eenmanszaak brengt de eigenaar kapitaal in, bij een NV of BV wordt het kapitaal ingebracht door aandeelhouders. Het vreemd vermogen is het vermogen dat externe partijen, zoals banken, verstrekken aan de onderneming. Hierbij kan onderscheid gemaakt tussen kort en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen zijn uitstaande schulden. Lang vreemd vermogen zijn hypothecaire leningen.

Investeringen worden gedaan om meer waarde te creëren. Aandeelhouders investeren bijvoorbeeld in een onderneming door het kopen van aandelen. Hiermee hopen ze dat de koers van de onderneming stijgt, waardoor hun investering in waarde toeneemt. Daarnaast vragen investeerders doorgaans een vergoeding voor het vermogen dat zij investeren in de onderneming.

Het is de taak van de onderneming om aan de hand van de vermogenskostenvoet te bepalen hoeveel winst er jaarlijks minimaal behaald moet worden. Met deze winst kunnen zij de vergoeding betalen aan de verstrekkers van eigen en vreemd vermogen (de investeerders). De vermogenskostenvoet wordt bepaalt aan de hand van het gemiddelde rentepercentage over het eigen en vreemd vermogen.

Wanneer uit deze berekening bijvoorbeeld duidelijk wordt dat de vermogenskostenvoet 6,3% is, betekent dit dat de onderneming minimaal een winst van 6,3% om het gewenste rendement uit te keren. Voor investeerders betekent dit percentage dat de waarde van de investering gelijk blijft. Lukt het de onderneming een hogere winst te behalen dan de vermogenskostenvoet, dan is er dus sprake van een waardestijging van de investering.