Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vennootschappelijke jaarrekening

betekenis & definitie

Een vennootschappelijke jaarrekening is de jaarrekening van een enkele vennoot, eventueel binnen een holding. Een vennootschappelijke jaarrekening betreft dus alleen de vennoot zelf. Wanneer het moederbedrijf van de vennoot al een geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld, hoeft de dochteronderneming geen vennootschappelijke jaarrekening op te stellen.

De vennootschappelijke jaarrekening is dus de jaarrekening van een enkele rechtspersoon. Om die reden wordt de vennootschappelijke jaarrekening ook wel de commerciële of enkelvoudige jaarrekening genoemd.

Een vennootschappelijke jaarrekening is een financieel overzicht van een onderneming, waarin de ontwikkelingen binnen een bepaalde periode geschetst worden. Tevens vormt de vennootschappelijke jaarrekening een overzicht van alle bezittingen en schulden op het moment dat de jaarrekening wordt opgesteld. Dat laatste gebeurt middels een balans, het overzicht van de ontwikkelingen binnen de onderneming wordt gepresenteerd in de winst- en verliesrekening.

Iedere onderneming die bij de kamer van Koophandel geregistreerd staat is in feite verplicht een jaarrekening op te stellen en deze bekend te maken. Echter, wanneer een onderneming een moederbedrijf heeft, is het ook mogelijk dat het financieel overzicht van de dochteronderneming opgenomen wordt op de geconsolideerde jaarrekening van het moederbedrijf. Deze jaarrekening wordt geconsolideerd genoemd, omdat alle individuele jaarrekeningen van de dochterondernemingen hier samengevoegd worden.

Wanneer een onderneming een vennootschappelijke jaarrekening opstelt is het bedrijf ook verplicht hierbij een accountantsverklaring te leveren. Dit is een bewijs dat de jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door een accountant, waardoor men zeker is dat de jaarrekening kloppend is.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een fiscale en een vennootschappelijke jaarrekening. Een fiscale jaarrekening wordt opgesteld voor de Belastingdienst, om inzage te geven in het financiele presteren van een onderneming. Vanwege fiscale regels kan een fiscale jaarrekening verschillen van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze laatste jaarrekening is met name bedoeld voor aandeelhouders en investeerders.