Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Variable costing

betekenis & definitie

Variable costing is een wijze van accounting waarbij directe en indirecte productiekosten apart worden opgenomen bij de winstberekening. Bij variable costing worden de overheadkosten van de productie gezien als aparte kosten.

Een van de werkzaamheden die vallen onder accounting is het berekenen van de productiekosten van een onderneming. Dit zijn simpelweg de kosten die men maakt bij het vervaardigen van producten. Er zijn binnen de accounting verschillende mogelijkheden om deze productiekosten bij de winstberekening weer te geven. Een van deze mogelijkheden is variable costing. Bij variable costing worden de variabele kosten en vaste (overhead)kosten apart uitgerekend en alleen de variabele kosten als productiekosten gezien.

Bij variable costing worden de overheadkosten niet meegerekend bij de productiekosten. Overhead of overheadkosten zijn de kosten die de onderneming of organisatie kwijt is aan zichzelf. Overhead is een verzamelnaam voor allerlei kosten, zoals de huur van een pand of de kosten voor nutsvoorzieningen. Deze overheadkosten worden bij variable costing apart op de winstberekening gezet. Het tegenovergestelde van variable costing is absorption costing. Hierbij worden de vaste kosten of overhead wel gezien als productiekosten en worden dan ook op deze manier weergegeven bij de winstberekening.

Hoewel het er op lijkt dat er bij variable costing en absorption costing op een andere wijze hetzelfde wordt berekend, kan de uitkomst van de winstberekening tussen beide verschillen. Om deze reden is de wijze van variable costing met name geschikt voor interne rapportage, terwijl absorption costing met name geschikt is voor rapportage naar buiten, bijvoorbeeld voor belastingopgave.