Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Stichting

betekenis & definitie

Een stichting is een organisatie die wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken maar dit bedrag moet gebruikt worden voor het verwezenlijken van het doel. Een stichting is een rechtspersoon, al zijn hier uitzonderingen op.

In Nederland is een stichting een rechtspersoon dat wordt opgericht door middel van een notariële akte. Het bestuur van een stichting bestaat uit een voorzitter, notaris en een voorzitter. Het bestuur is het enige orgaan dat verplicht aanwezig moet zijn in een stichting. In sommige gevallen stelt een stichting een raad van toezicht aan, dat toezicht houdt op het bestuur.

De winst die een stichting maakt moet worden besteed aan het doel dat in de statuten is opgesteld. Een stichting heeft wel een bestuur maar geen leden. Het is voor een stichting wel mogelijk om personeel in dienst te hebben. Er zijn vaak vrijwilligers actief in een stichting, denk hierbij aan bijvoorbeeld collectanten van een goed doel. De bestuursleden van een stichting kunnen mogelijk in loondienst zijn, maar dit komt in de realiteit weinig voor. In de meeste gevallen krijgen bestuurders enkel een vergoeding voor eventuele onkosten.

Een stichting is een rechtspersoon, de bestuurders zijn in principe niet privé aansprakelijk voor de schulden die de stichting heeft. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen in. Zo zijn bestuurders wel privé aansprakelijk bij eventueel wanbestuur, of wanneer de stichting niet staat ingeschreven in het handelsregister.

< >