Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 08-11-2016

Return on investment (ROI)

betekenis & definitie

Return on investment (ROI) geeft aan hoeveel rendement er behaald is op een investering. Men kan de return on investment berekenen door de inkomsten te delen door de investering. Is de return on return positief, dan betekent dit dat er winst behaald is. Een negatieve ROI betekent verlies.

De return on investment wordt niet alleen achteraf berekend, maar vaak juist ook vooraf. In dergelijke gevallen wordt de return on investment gebruikt om in te schatten hoeveel rendement een investering op kan leveren. Op basis van deze uitkomst kan besloten worden of de investering de moeite waard is.

De return on investment is een duidelijk manier om te berekenen wat de opbrengst zal zijn in het geval alle kosten inzichtelijk zijn. Er zijn echter ook situaties waarin de opbrengsten van een investering helemaal niet zo duidelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het trainen van personeel. De kosten zijn in dit geval overzichtelijk, maar in veel gevallen weet men niet precies wat de training concreet financieel opgeleverd heeft. In dergelijke gevallen is de return on investment niet altijd de beste rekenmethode.

Een ander nadeel van de return on investment is dat er geen rekening wordt gehouden met aanvullende variabelen, zoals afschrijvingen, looptijd van de investering, indirecte kosten, effectiviteit, en dergelijke zaken. Voor organisaties die hier meer inzicht in willen hebben is het raadzaam te zoeken naar een rekenmodel dat meer in detail naar de opbrengsten kijkt.