Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Return on invested capital (ROIC)

betekenis & definitie

Return on invested capital (ROIC) is een term uit de bedrijfsvoering en accounting die betrekking heeft op het rendement van de investeringen die een onderneming heeft gedaan. Return on invested capital (ROIC) wordt doorgaans gezien als een belangrijke indicator voor de winstgevendheid van een onderneming.

Return on invested capital (ROIC) is een maatstaf waaraan men kan aflezen in hoeverre een onderneming succesvol is in het genereren van rendement door investeringen. In andere woorden, of een onderneming in staat is met haar investeringen van één euro, meer dan één euro te maken. Return on invested capital heeft dus geen betrekking op de omzet of winst die men behaald door de verkoop van producten en diensten, maar door het rendement dat wordt gegenereerd door middel van investeringen en beleggingen.

Om de return on invested capital te berekenen, wordt over het algemeen gebruik gemaakt van de netto-omzet, dividend uit investeringen en het totale kapitaal. De formule voor het berekenen van de ROIC is (netto-omzet - dividend) / totale kapitaal.

Stel een onderneming heeft een netto-omzet van 100.000 euro en ontvangt geen dividend. Het totale kapitaal van de onderneming, dus zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen als andere bezittingen, bedraagt 600.000 euro. De ROIC is in dat geval 16,7 procent. Of dit hoog is of laag is, hangt af van de situatie van de onderneming en de doelen die zij heeft gesteld.