Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Return on capital employed (ROCE)

betekenis & definitie

Return on capital employed (ROCE) is een indicator voor de winstgevendheid van investeringen van een onderneming. Hoe hoger de return on capital employed, des te meer men als onderneming verdiend aan uitstaande investeringen.

Binnen de bedrijfsvoering wordt de verhouding tussen de winst voor aftrek van de belasting en het uitstaande kapitaal in de vorm van aandelen de return on capital employed (ROCE) genoemd. Dit verhouding is een indicator voor de winstgevendheid van een onderneming. Het laat zien met welk vermogen een onderneming in staat is een bepaalde winst te genereren. Hierbij geldt dat hoe hoger de ROCE, des te kleiner is het verschil tussen de winst voor aftrek van belasting en het kapitaal dat uitstaat in de vorm van aandelen en des te beter is de winstgevendheid van de betreffende onderneming.

Over het algemeen wordt voor de return on capital employed de volgende formule gebruikt: winst voor aftrek van belasting / kapitaal uitstaan in aandelen (capital employed). Het betreft hier dus de totale waarde van de aandelen die de onderneming heeft verkocht. Aandelen die nog in eigen bezit zijn of andere vormen van eigen vermogen worden niet in de berekenen opgenomen.

Stel onderneming A en onderneming B hebben respectievelijk een winst geboekt voor aftrek van belasting van 2 miljoen euro en 1 miljoen euro. Op het eerste gezicht lijkt het alsof onderneming A meer winstgevend is. Onderneming A heeft 20 miljoen aan kapitaal in aandelen en onderneming B heeft 8 miljoen aan kapitaal in aandelen. De return on capital employed voor onderneming A is in dat geval 10 procent (2 / 20) en de ROCE van onderneming B is 12,5 procent (1 / 8).