Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Rentabiliteit van het totale vermogen

betekenis & definitie

De rentabiliteit van het totale vermogen geeft aan hoeveel rendement een onderneming behaald op hun vermogen. Hoe hoger de rentabiliteit is, hoe meer rendement een onderneming behaald over het vermogen. De rentabiliteit van het totale vermogen wordt daarom gebruikt om in te schatten hoe financieel gezond een onderneming is.

De rentabiliteit van het totale vermogen wordt als volgt berekend: bedrijfsresultaat / totale vermogen x 100%. Wanneer de rentabiliteit van het totale vermogen over een eenmanszaak of VOF berekend wordt, moet van de nettowinst het inkomen van de ondernemer afgehaald worden. Dit behoort immers in principe niet tot de nettowinst, aangezien het inkomen van de ondernemer nog uitgekeerd moet worden.

Het percentage dat de rentabiliteit van het totale vermogen weergeeft, laat de verhouding tussen het inkomen en het vermogen waarmee dat inkomen behaald is zien. Een hoge rentabiliteit over het totale vermogen betekent dat de onderneming in staat is relatief veel rendement te behalen met het vermogen dat in de onderneming beschikbaar is. Voor investeerders is de rentabiliteit van het totale vermogen daarom een belangrijke maatstaf om te bepalen in hoeverre het verstandig is om te investeren in een onderneming.

Naast de rentabiliteit van het totale vermogen kan ook de rentabiliteit van het eigen vermogen en het vreemde vermogen berekend worden. Bij de rentabiliteit van het eigen vermogen wordt duidelijk hoeveel winst een onderneming behaald op het kapitaal dat door de eigenaren en/of aandeelhouders van een onderneming behaald is. De rentabiliteit van het vreemd vermogen laat zien wat het rendement op vreemd vermogen, zoals leningen, is.