Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Rentabiliteit van het eigen vermogen

betekenis & definitie

De rentabiliteit van het eigen vermogen laat zien hoeveel rendement een onderneming behaald op eigen eigen vermogen. Met eigen vermogen wordt kapitaal bedoeld dat door aandeelhouders is ingebracht. De rentabiliteit van het eigen vermogen is een onderdeel van de rentabiliteit van het totale vermogen.

In tegenstelling tot de rentabiliteit van het totale vermogen wordt bij de rentabiliteit van het vreemde vermogen niet gekeken naar het bedrijfsresultaat. Voor de aandeelhouders is het namelijk van belang hoeveel netto winst een onderneming boekt met het ingebrachte eigen vermogen. Daarom wordt van het bedrijfsresultaat eerst de belastingen en de te betalen rente afgetrokken.

Het bedrag dat overblijft is het rendement waar het om draait. Door dit bedrag te delen door het eigen vermogen en dit te vermenigvuldigen met 100% wordt de rentabiliteit van het eigen vermogen berekend. Wanneer deze waarde hoog is betekent dit dat de onderneming veel rendement behaald op het ingebrachte eigen vermogen.

Voor investeerders is de rentabiliteit van het eigen vermogen daarom belangrijke informatie. Wanneer de rentabiliteit hoog, weten ze dat er veel winst behaald zal worden, waardoor hun investering zich op termijn terug zal verdienen. Wanneer een investeerder van plan is aandelen te kopen van een onderneming zal hij de rentabiliteit van het eigen vermogen gebruiken om in te schatten of zijn investering uiteindelijk iets op zal leveren.