Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Regelgeving Wtzi (Wet Toelating Zorginstellingen)

betekenis & definitie

In de Wet Toelating Zorginstellingen staan de eisen vermeld voor zorginstellingen die zorg willen aanbieden op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Het gaat hier om zorg voor vergoeding. De wet stelt voornamelijk eisen aan het bestuur van een zorginstelling.

De eisen die de Wtzi stelt gaan met name over de bereikbaarheid van acute zorg, de transparantie van de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van de zorginstelling. Er zijn eisen gesteld aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling. Zo is het voor een zorginstelling verplicht om een onafhankelijk toezichthoudend orgaan te hebben. Ook moet de financiële administratie op orde zijn.

De winstverdeling in een zorginstelling wordt ook door de wet bepaald. Dit verschilt per specifieke zorginstelling. De overheid maakt het voor zorginstellingen mogelijk om winst te maken, omdat dit de kwaliteit van de zorg ten goede zou komen.

Zorginstellingen zijn ook verplicht om een jaarlijkse verantwoording af te leggen over de manier waarop geld besteedt wordt. Dit moet ieder jaar voor één juni gebeuren. Deze verantwoording wordt vervolgens afgelegd in de jaarverantwoording zorginstellingen. Het geld dat een zorginstelling besteedt moet in lijn zijn met de Zorgverzekeringswet. De eisen die hiervoor gelden zijn opgesteld in het Uitvoeringsbeleid Wtzi. De Wtzi regelt ook de toelatingen van zorginstellingen. Het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) toets bij een aanvraag of de zorginstelling aan de eisen voldoet en laat zorginstellingen, wanneer het aan de eisen voldoet, toe.